VietnameseEnglish

THƯƠNG HIỆU DU LỊCH CAO CẤP - ĐẢM BẢO GIÁ TỐT
Chuyên về Du Lịch Châu Âu, Singapore - Du Lịch Trong Nước và Khách Sạn

.............................................
Ms Ngọc Thanh 
Hot line 0909317771
Viber:+84909317771
08 38 303969
08 38 302311
.............................................
Ms Hồng Hạnh
08 38354151

 

  04/09/2013 10:13 PM

  Điều kiện về đặt vé quốc tế tại Vietnam Airlines

  Điều kiện huỷ/thay đổi vé quốc tế xuất phát từ Việt Nam

  Đối với vé đi châu Âu/châu Úc

   

  Loại giá Hạng đặt chỗ Thay đổi đặt chỗ Thay đổi hành trình Hoàn vé Thời hạn dừng tối thiểu Thời hạn dừng tối đa Hệ số cộng dặm GLP
  Thương gia linh hoạt J,C Miễn phí Miễn phí Miễn phí Không áp dụng 12 tháng 2,00/dặm
  Phổ thông Đặc biệt W Miễn phí Miễn phí Miễn phí Không áp dụng 12 tháng 1,25/dặm
  Phổ thông linh hoạt Y Miễn phí Miễn phí Miễn phí Không áp dụng 12 tháng 1,10/dặm
  Phổ thông bán linh hoạt B,S,H

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 50USD

   

  Sau ngày khởi hành: 150USD

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 100USD

   

  Sau ngày khởi hành: 150USD

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 100USD

   

  Sau ngày khởi hành: 150USD
  Không áp dụng 6 tháng B:1,10/dặm
  S:1,00/dặm
  H:0,75/dặm
  Tiết kiệm linh hoạt

  K,L,

  Q,N

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 100USD

   

  Sau ngày khởi hành: 150USD

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 100USD

   

  Sau ngày khởi hành: 150USD

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 100USD

   

  Sau ngày khởi hành: 150USD
  Không áp dụng 6 tháng K,L,Q:0,75/dặm
  N:0,25/dặm
  Tiết kiệm R,T

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 100USD

   

  Sau ngày khởi hành: 150USD

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 100USD

   

  Sau ngày khởi hành: 150USD

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 100USD

   

  Sau ngày khởi hành: 150USD
  Không áp dụng 3 tháng R,T:0,25/dặm
  Siêu tiết kiệm U,E,P Không được phép Không được phép Không được phép Không áp dụng 1 tháng Không cộng dặm

  Điều kiện giá vé:

    1. Kết hợp giá:
   • Loại giá siêu tiết kiệm: chỉ được phép kết hợp giữa các giá siêu tiết kiệm với nhau
   • Các loại giá khác: được phép kết hợp với nhau. Điều kiện giá chặt nhất sẽ được áp dụng
    2. Gia hạn vé
   • Loại giá siêu tiết kiệm: không được phép
   • Các loại giá khác: được phép gia hạn thành giá 1 năm.
    3. Thay đổi/Phí thay đổi:
   • Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi
   • Hoàn vé đã sử dụng 1 phần: khách được nhận lại phần chênh lệch giữa giá vé đã mua và giá 1 chiều tương ứng, khách vẫn phải trả phí hoàn vé.
   • Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.
   • Nâng hạng: khách phải trả phần chênh lệch giữa giá mới và giá cũ và phí thay đổi (nếu có)
    Lên đầu trang 
  Đối với đi Đông Bắc Á

   

  Loại giá Hạng đặt chỗ Thay đổi đặt chỗ Thay đổi hành trình Hoàn vé Thời hạn dừng tối thiểu Thời hạn dừng tối đa Hệ số cộng dặm GLP
  Thương gia linh hoạt J,C Miễn phí Miễn phí Miễn phí Không áp dụng 12 tháng 2.00/dặm
  Phổ thông Đặc biệt W Miễn phí Miễn phí Miễn phí Không áp dụng 12 tháng 1.25/dặm
  Phổ thông linh hoạt Y Miễn phí Miễn phí Miễn phí Không áp dụng 12 tháng 1.1/dặm
  Phổ thông bán linh hoạt B,S,H

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: Miễn phí

   

  Sau ngày khởi hành: 50USD

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 30USD

   

  Sau ngày khởi hành: 50USD

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 30USD

   

  Sau ngày khởi hành: 50USD

  Không áp dụng 6 tháng B:1.10/dặm
  S:1.00/dặm
  H:0.75/dặm
  Tiết kiệm linh hoạt

  K,L,

  Q,N

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 30USD

   

  Sau ngày khởi hành: 50USD

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 30USD

   

  Sau ngày khởi hành: 50USD

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 30USD

   

  Sau ngày khởi hành: 50USD

  Không áp dụng 6 tháng 0.75/dặm
  Tiết kiệm R,T

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 30USD

   

  Sau ngày khởi hành: 50USD

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 30USD

   

  Sau ngày khởi hành: 50USD

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 30USD

   

  Sau ngày khởi hành: 50USD

  Không áp dụng 3 tháng R,T:0.25/dặm
  Siêu tiết kiệm U,E,P Không được phép Không được phép Không được phép Không áp dụng 1 tháng Không cộng dặm


  Điều kiện giá vé:

   

    1. Kết hợp giá:
   • Loại giá siêu tiết kiệm: chỉ được phép kết hợp giữa các giá siêu tiết kiệm với nhau
   • Các loại giá khác: được phép kết hợp với nhau. Điều kiện giá chặt nhất sẽ được áp dụng
    2. Gia hạn vé
   • Loại giá siêu tiết kiệm: không được phép
   • Các loại giá khác: được phép gia hạn thành giá 1 năm.
    3. Thay đổi/Phí thay đổi:
   • Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi
   • Hoàn vé đã sử dụng 1 phần: khách được nhận lại phần chênh lệch giữa giá vé đã mua và giá 1 chiều tương ứng, khách vẫn phải trả phí hoàn vé.
   • Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.
   • Nâng hạng: khách phải trả phần chênh lệch giữa giá mới và giá cũ và phí thay đổi (nếu có)
    Lên đầu trang
   
  Đối với đi Đông Nam Á

   

  Loại giá Hạng đặt chỗ Thay đổi đặt chỗ Thay đổi hành trình Hoàn vé Thời hạn dừng tối thiểu Thời hạn dừng tối đa Hệ số cộng dặm GLP
  Thương gia linh hoạt J,C Miễn phí Miễn phí Miễn phí Không áp dụng 12 tháng 2,00/dặm
  Phổ thông Đặc biệt W Miễn phí Miễn phí Miễn phí Không áp dụng 12 tháng 1,25/dặm
  Phổ thông linh hoạt Y Miễn phí Miễn phí Miễn phí Không áp dụng 12 tháng 1,10/dặm
  Phổ thông bán linh hoạt B,S,H

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: Miễn phí

   

  Sau ngày khởi hành: 50USD

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 30USD

   

  Sau ngày khởi hành: 50USD

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 30USD

   

  Sau ngày khởi hành: 50USD

  Không áp dụng 6 tháng B:1,10/dặm S:1,00/dặm H:0,75/dặm
  Tiết kiệm linh hoạt

  K,L,

  Q,N

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: Miễn phí

   

  Sau ngày khởi hành: 50USD

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 30USD

   

  Sau ngày khởi hành: 50USD

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 30USD

   

  Sau ngày khởi hành: 50USD

  Không áp dụng 6 tháng K,L,Q:0,75/dặm N:0,25/dặm
  Tiết kiệm R,T

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 30USD

   

  Sau ngày khởi hành: 50USD

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 30USD

   

  Sau ngày khởi hành: 50USD

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 30USD

   

  Sau ngày khởi hành: 50USD

  Không áp dụng 3 tháng R,T:0,25/dặm
  Siêu tiết kiệm U,E,P Không được phép Không được phép Không được phép Không áp dụng 1 tháng Không cộng dặm


  Điều kiện giá vé:

   

    1. Kết hợp giá:
   • Loại giá siêu tiết kiệm: chỉ được phép kết hợp giữa các giá siêu tiết kiệm với nhau
   • Các loại giá khác: được phép kết hợp với nhau. Điều kiện giá chặt nhất sẽ được áp dụng
    2. Gia hạn vé
   • Loại giá siêu tiết kiệm: không được phép
   • Các loại giá khác: được phép gia hạn thành giá 1 năm.
    3. Thay đổi/Phí thay đổi:
   • Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi
   • Hoàn vé đã sử dụng 1 phần: khách được nhận lại phần chênh lệch giữa giá vé đã mua và giá 1 chiều tương ứng, khách vẫn phải trả phí hoàn vé.
   • Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.
   • Nâng hạng: khách phải trả phần chênh lệch giữa giá mới và giá cũ và phí thay đổi (nếu có)
    Lên đầu trang
   
  Đối với đi Mỹ

   

  Loại giá Hạng đặt chỗ Thay đổi đặt chỗ Thay đổi hành trình Hoàn vé Thời hạn dừng tối thiểu Thời hạn dừng tối đa Hệ số cộng dặm GLP
  Thương gia linh hoạt J,C Miễn phí Miễn phí Miễn phí Không áp dụng 12 tháng 2,00/dặm
  Phổ thông Đặc biệt W Miễn phí Miễn phí Miễn phí Không áp dụng 12 tháng 1,25/dặm
  Phổ thông linh hoạt Y Miễn phí Miễn phí Miễn phí Không áp dụng 12 tháng 1,10/dặm
  Phổ thông bán linh hoạt B,S,H

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 50USD

   

  Sau ngày khởi hành: 75USD

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 50USD

   

  Sau ngày khởi hành: 75USD

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 50USD

   

  Sau ngày khởi hành: 75USD

  Không áp dụng 6 tháng B:1,10/dặm S:1,00/dặm H:0,75/dặm
  Tiết kiệm linh hoạt

  K,L,

  Q,N

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 50USD

   

  Sau ngày khởi hành: 75USD

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 50USD

   

  Sau ngày khởi hành: 75USD

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 50USD

   

  Sau ngày khởi hành: 75USD

  Không áp dụng 6 tháng K,L,Q:0,75/dặm N:0,25/dặm
  Tiết kiệm R,T

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 50USD

   

  Sau ngày khởi hành: 75USD

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 50USD

   

  Sau ngày khởi hành: 75USD

  Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: 50USD

   

  Sau ngày khởi hành: 75USD

  Không áp dụng 3 tháng R,T:0,25/dặm
  Siêu tiết kiệm U,E,P Không được phép Không được phép Không được phép Không áp dụng 1 tháng Không cộng dặm


  Điều kiện giá vé:

   

    1. Kết hợp giá:
   • Loại giá siêu tiết kiệm: chỉ được phép kết hợp giữa các giá siêu tiết kiệm với nhau
   • Các loại giá khác: được phép kết hợp với nhau. Điều kiện giá chặt nhất sẽ được áp dụng
    2. Gia hạn vé
   • Loại giá siêu tiết kiệm: không được phép
   • Các loại giá khác: được phép gia hạn thành giá 1 năm.
    3. Thay đổi/Phí thay đổi:
   • Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi
   • Hoàn vé đã sử dụng 1 phần: khách được nhận lại phần chênh lệch giữa giá vé đã mua và giá 1 chiều tương ứng, khách vẫn phải trả phí hoàn vé.
   • Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.
   • Nâng hạng: khách phải trả phần chênh lệch giữa giá mới và giá cũ và phí thay đổi (nếu có)
     Lên đầu trang

    Cam kết giá tốt nhất

   Giao vé tận nơi  - Phục vụ 24/7 - Làm việc cả ngày Lễ, Tết

  GREEN SUNRISE TRAVEL luôn tận tâm phục vụ quý khách.

  Chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ.